Kongremizden Haberdar Olun!

Azerbaycan

AZERBAYCAN BAKÜ HAKKINDA

Yaklaşık 87.000 m² yüz ölçümüne sahip bir ülke olan Azerbaycan, zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında opera, tiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran ilk ülke olma özelliğini taşır. Anayasasında resmi din yoktur. Ülke siyasi erk olarak laik milliyetçidir; ancak halkın çoğunluğu Şiilik inancına sahiptir. Diğer Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile karşılaştırıldığında Azerbaycan, sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi ve okuryazarlık oranında yüksek bir seviyededir.


Genel Bilgiler

Türkiye ile birbirlerini kardeş ülke olarak kabul eden Azerbaycan’ın başkenti Bakü’dür. Azerbaycan’da resmi dil Azerice yani Azerbaycan Türkçesi’dir. Türkiye Türkçesine benzediği için anlaşmakta zorlanmasanız bile temel olarak farklılıklar taşır. Para Birimi olarak Azerbaycan Manatı kullanılır. 2016 yılı verilerine göre Azerbaycan nüfusu 9,762 milyondur. Azerbaycan nüfusunun %54’e yakın kısmı kentlerde, %46’ya yakın kısmı da köylerde yaşamaktadır. Şehirleşme hızı son zamanlarda oldukça yavaş seyretmekte olup, kentlere fazla hızlı olmasa bile göç almakta, ancak kırsal kesimde nüfus a...

Duyurular

Değerli katılımcılar kongre oturum programımız ekte yayınlanmıştır. Başarılı ...

Değerli Katılımcımız;
Havalimanı transfer saatleri bilginize sunulmuşt...

Poster sunularında kullanılmak üzere logomuz bilginize sunulmuştur. İndi...

Tüm Duyurular