AZERBAYCAN BAKÜ HAKKINDA

Yaklaşık 87.000 m² yüz ölçümüne sahip bir ülke olan Azerbaycan, zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında opera, tiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran ilk ülke olma özelliğini taşır. Anayasasında resmi din yoktur. Ülke siyasi erk olarak laik milliyetçidir; ancak halkın çoğunluğu Şiilik inancına sahiptir. Diğer Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile karşılaştırıldığında Azerbaycan, sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi ve okuryazarlık oranında yüksek bir seviyededir.


Genel Bilgiler

Türkiye ile birbirlerini kardeş ülke olarak kabul eden Azerbaycan’ın başkenti Bakü’dür. Azerbaycan’da resmi dil Azerice yani Azerbaycan Türkçesi’dir. Türkiye Türkçesine benzediği için anlaşmakta zorlanmasanız bile temel olarak farklılıklar taşır. Para Birimi olarak Azerbaycan Manatı kullanılır. 2016 yılı verilerine göre Azerbaycan nüfusu 9,762 milyondur. Azerbaycan nüfusunun %54’e yakın kısmı kentlerde, %46’ya yakın kısmı da köylerde yaşamaktadır. Şehirleşme hızı son zamanlarda oldukça yavaş seyretmekte olup, kentlere fazla hızlı olmasa bile göç almakta, ancak kırsal kesimde nüfus artışı daha yüksek olduğu için denge sürmektedir.

Toplam nüfusun %60’a yakın kısmı 30 yaşın altındadır.


Yerel saati Türkiye saatine göre 2 saat daha ileridir.


Vize

Havayolu ile seyahat edecek katılımcılarımız için Bakü Haydar Aliyev havaalanında 1 aylık vize alabilmektedirler. Azerbaycan havalimanında Türkiye için uygulanan vize maliyeti kırmızı pasaportlular için 10 USD yeşil pasaportlular için ücretsizdir. Azerbaycan’ın kara sınır kapılarında vize itası uygulaması yoktur. Bu nedenle Azerbaycan’a kara yoluyla gelecek katılımcılarımızın vizelerini Azerbaycan’ın Türkiye’de bulunan dış temsilciliklerinden almaları gerekmektedir.

Lokasyon / Konum

Güney Kafkasya’da yer alan Azerbaycan’ın kuzeyinde Rusya, kuzey batısında Gürcistan, güney batısında Ermenistan, güneyinde İran ve güney batısında (Nahcivan sınırı) Türkiye bulunmaktadır. Doğu sınırında da Hazar Denizi yer almaktadır.


En Çok Ziyaret Alan Şehirleri

Bakü ve Gence

İklim / Hava Durumu

Bulunduğu coğrafyanın ve yer şekillerinin etkisiyle oldukça farklı iklimleri yaşayan Azerbaycan’da güneşli gün sayısı oldukça fazladır. Bu sebeple “Güneşli Azerbaycan” ismini hak etmektedir. Yaz aylarında gittiğinizde güneşli günler sizi bekliyor demektir. Ülkenin orta ve doğusunda astropikal iklim hüküm sürer. Güneydoğu bölgeleri ise daha yağışlıdır.


Ne Zaman Gidilir?

Azerbaycan’ı ziyaret için en uygun dönem Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim aylarıdır.


Ülke Mutfağı / Ne Yenir? Ne İçilir?

Yemek kültürü Türkiye’ye çok yakın olan Azerbaycan’da çeşitli ve lezzetli yemekler bulabilirsiniz. Ayrıca Orta Doğu, Asya ülkelerine yakın olması sebebiyle bu ülkelerin mutfaklarından da etkilenmiştir.


Tarım ve Hayvancılık
Azerbaycan'da tarım sektörü SSCB'de mevcut olan genel yapıya benzer şekilde kurulmuştur. Tarım "kolhoz" ve "sovkhoz" adı verilen işletmeler vasıtasıyla yapılmaktadır ve toprak mülkiyetinin tamamı devlete aittir. Azerbaycan'da bugün tarım sektörünün alt ve kurumsal yapısı tanzim edilmektedir. Buna rağmen hangi mülkiyet şeklinin yaratılmak istenildiği hâlâ açıklığa kavuşmamıştır. Ayrıca toprak sahipliği ve bu topraklarda üretilen mahsullerin mülkiyeti problem haline getirilmiştir. Bu sorunu halletmek için çıkartılmak istenilen "Toprak Islahatı Hakkında Mecelle" ile devletin mülkiyetinde bulunan topraklar devlet, belediye, özel mülkiyet olmak üzere 3 kısma ayrılmakta ve ülke topraklarının % 40'ının, ekili alanların ise % 85'inin özel mülkiyete tahsis edileceği ileri sürülmektedir.