ULUSLARARASI AVRASYA TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ KONGRESİ

     Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi, Tarım ve Doğa Bilimlerinin tüm paydaşlarını bir araya getiren kongreler dizinidir. Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi, genelde Avrupa ve Asya, özelde ise Türkiye ve organizasyonların yapıldığı ülkelerde tarımsal üretimdeki çeşitli konuların irdelendiği, tarım sektörü ve teknolojilerinin tüm boyutları ile ele alındığı, en yeni gelişme ve uygulamaların görüşüldüğü bir bilgi alışverişi ve bu alandaki yeni teknolojilerin tartışıldığı ortam olmaktadır. Üretimden-Tüketime kadar konu ile ilgili tüm paydaşların yer almasını arzuladığımız kongrelerde Gıda, Tarım, Çevre ve Yaşam Bilimleri ana konular olmaktadır.

     İnsanoğlunun dünyada varoluşundan buyana tarımsal faaliyetler önemli olmuş; toplumlar daha verimli ve daha zengin tarım toprağı kazanmak için tarih boyunca yarışa girmişlerdir. Artan dünya nüfusuyla birlikte tarım yapılan alanlar ve üretim artmıştır. Ancak günümüzde pek çok ülkede tarım alanları nitelik ve nicelik olarak azalmaktadır. Artan nüfus ve kişi başı daha fazla tarımsal ürüne ulaşma arzusunun yanında tarım alanlarındaki bu azalışlar birim alandan daha yüksek nitelik ve nicelikte ürün alma zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu bağlamda günümüzde tarımsal üretim bilimin ışığında yapılması gereken teknolojik bir uğraş haline gelmiştir.

     Var olan kaynaklardan da en etkin şekilde faydalanmak, daha nitelikli ve daha fazla tarımsal değer elde etmek biz değerli bilim insanlarının asıl uğraşı alanı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Pek çok ülkede kısmen yerellik arz etse de tarımda problemler benzerlik göstermektedir. Tarihten günümüze pek çok medeniyetin yaşadığı Avrupa ve Asya kıtalarındaki tarımsal problemler ve bu problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar bütüncül bir yaklaşımla  Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresinde tartışılacak ve sonuçlar çıkarılmaya çalışılacaktır. Kongrelerimizde geniş bir yaygın etki yaratmak için Dünyanın farklı bölgelerinden konularının uzmanı değerli bilim insanları bilim kurullarında görev almaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinden bilimsel çalışmaları ile katkı sağlayan bilim insanları da yalnızca  Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri kongresine değil Dünya Tarımına katkıda bulunmaya devam edeceklerdir.