ADI SOYADI UNVANI
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sebahattin BALCI Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Peyami BATTAL Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit AYDIN Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Ahmet VELİYEV Odlar Yurdu Üniversitesi Rektörü