TAM METİNLER VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ ÖZEL SAYISINDA YAYINLANACAKTIR.

11-15 Eylül 2018'de Bakü'de gerçekleştireceğimiz II. Uluslararası Tarım ve Doğa Bilimleri Kongremize sunacağınız ve Bilim kurulu tarafından kabul edilecek olan bildirilerinizin özetleri Kongre Bildiri Özet kitabında yer alacaktır.

Bildirilerinizin Tam Metinleri isteğe bağlı olmak şartıyla;

SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), TR DİZİN, CiteFactor, WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), TÜBİTAK/ULAKBİM' de taranan “VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ” Özel sayısında, Dergi yayın kurallarına uyulmak şartıyla yayınlanacaktır.